Plasti sisaldava prügi põletamine saastab ümbruskonna pikaks ajaks vähkitekitavate dioksiinidega, mis tagab vähki haigestumise ka tulevastele põlvkondadele. Eestis peaks igal majapidamisel olema leping prügi vedava asutusega, milleks siis küll inimesed endiselt prahti põletavad?
Avalda oma arvamust kommentaarides.

Soovitame lugeda/uurida http://loke.ee/

Kuhu viia praht http://kuhuviia.ee/