Kuidas Õhk-õhk soojuspump toimib?

Õhksoojuspump on oma tööpõhimõttelt kõige sarnasem külmikuga. Sarnane mootor on väliosas ja sarnaselt survestamise teel tekitatakse sooja või külma.
Väliosas liigub külmaine kompressorisse, kus ta kokku surutakse, mille tulemusel aine temperatuur veelgi tõuseb. Sealt edasi suunatakse külmaine juba toas asuvasse seadmesse, mis kogu eelneva protsessi käigus tekitatud soojuse ruumi kütmiseks suunab. Kui kogu väärtuslik soojus on edasi antud, alandatakse külmaine rõhku ja see läheb uuele ringile.
Väliosa tekitab sooja või külma ja seda kantakse siseosas olevale radikale, millelt ventilaator selle ruumi soojendamise või jahutamise eesmärgil laiali puhub. Soe õhk puhutakse vastu põrandat ja jahutusel jahe õhk lae alla.
 

Kellele Õhk-õhk-soojuspump sobib?

Õhk-õhk-soojuspumba ostmisel tuleb arvestada selle tekitava lärmiga. Õhksoojuspump ajab toas õhku ringi ja õhu ventilaatorilt puhumine tekitab lärmi. Lisaks, kui paigaldada siseosa välisseinast eemale, siis tuleb arvestada ka torudest kostuva kahinaga.
Õhksoojuspump või selle siseosa torustik ei sobi kindlasti magamistuppa. Ei ole sobilik ka kogu maja soojustamisel. Kütmise ajal peavad kõik uksed olema avatud.
Õhksoojuspump on rohkem mõeldud ühe kindla ruumi, näiteks töökoja vms soojustamiseks.
Soojuspumbal on olemas palju erinevaid režiime, näiteks vaikne režiim, mis ei suuda kogu maja soojaks kütta ja talvisel ajal ei ole praktiline kasutada.
Vaikne režiim puhub õhku vaiksemas tempos, tänu millele ei jõua soe õhk kanduda maja igasse nurka ja tekivad külmad alad.

Õhk-õhk soojuspump ei sobi kindlasti maja põhikütteks. Kui väljas langeb temperatuur alla -10 kraadi, siis on soojuspump juba hädas ja kasutegur on üpris väike, kuigi lubatud on kütmine kuni -35 kraadi juures.

Suvilarežiim aitab hoida suvilat talvel külmumise ja niiskuse eest, aga reaalsuses peab väga julge inimene olema, et seda julgeda kogu talveks majas niisama käima jätta.
Sellel režiimil saab seadistada soojuspumba hoidma ruumis temperatuuri 8 – 15 °C, vastavalt soovile. Sellel ajal siseosa puhub õhku alati 24/7 maksimaalsel kiirusel, isegi deice (väliosa sulatamine) ajal.
 

Paigaldamine / asukoht / maksumus.

Õhksoojuspumba paigaldamisel tuleb lasta see paigaldada spetsialistil. Ise paigaldades võib torustik jääda lekkima või ei suudeta gaasi survestada õigele rõhule.
Paigaldamisel kasutatakse kompressori küljes spetsiaalset seadet õige surve saavutamiseks torudes.
Üldises mõttes muidu pole paigaldamine keeruline ja youtubes on palju juhendavaid videosid.

Soojuspumba asukoht hoone sees või väljas ei ole piiratud. Väliosa võib paigutada kõige vähem segavasse kohta ja siseosa kõige avatumasse ruumi. Võimalus on paigaldada ka mitu siseosa ühe väliosa külge.
Siseosast tulev õhk peaks suutma vähimate takistustega liikuda võimalikult laiali hoonesse. Nii saavutatakse parim tulemus.
Suletud uksed ja seinade nurgad on õhu liikumisel takistuseks.
Väliosal tuleb arvestada talvel radikalt sulava veega, mida tuleb väga suures koguses. Pinnas võiks suuta vett ära juhtida või kuidagi vett suunata maaraamist eemale. Seinale väliosa kinnitades seda probleemi pole. Seinale kinnitades tuleb arvestada vibratsiooniga seinas.

Kuna saadaval on väga palju erinevaid soojuspumpasid, siis tasub väga hoolega vaadata oma köetava ruumi suurust ja eripärasid ja seda võrrelda soojuspumbal lubatud andmetega.
Alati tuleb arvestada lisaga. Soojuspumbal näidatud andmed on ideaalsel tingimusel ja päriselus ei vasta need sarnastele tingimustele.
Suurem ja võimsam soojuspump saab paremini hakkama, maksab ka rohkem.
 

Elektrienergia tarbimine.

Elektrienergia tarbimine on suurim saladus ja seda on ka väga keeruline eraldi välja tuua. Kuna valikus on palju erinevaid seadmeid, siis tarbimine on ka neil erinev, muidugi mõjutab ka hoone enda soojustus.
Kuna soojuspump surub sooja õhu vastu põrandat, siis väga oluline on põranda enda soojustus.

Järgnevad andmed on Panasonic HZ35XKE (2022 aasta mudel), Lisakütteks kuni 140 m², Põhikütteks kuni 80 m², SCOP kuni 5.62, SEER 8.5, A+++, Külmaine R32. Hoone on erilise soojustuseta ja 50 m² köetavat pinda.

Päevane tarbimine talvel (0 kuni -10 °C), kui hoones sees on õhutemperatuuriks määratud 22 °C, on ligikaudu 13 – 18 kWh ööpäevas. Väljas -15 °C on tarbimine üle 20 kWh ööpäevas. 
Ööpäeva tarbimine vahemikus 3 °C kuni 5 °C ja siseõhuks määratud 23 °C juures on 10 kWh. 
Aasta 2022 detsembris kulutas õhksoojuspump 50 m² hoone kütmisel põhiküttena 463 kWh elektrienergiat. Eesti Energia Universaalteenusel (13,24 senti kWh) olles maksis see 61,30€ + võrgutasu.

Kokkuvõte.

Õhksoojuspump on kevadest sügiseni väga mugav ja hea küttelahendus. Majas elades on võimalus nautida keskküttega sarnast elu ja pidevalt on sul köetavad ruumid soojad.
Külmemal (3 °C või külmem) ajal tuleb arvestada lärmiga. 5 °C või soojema välisõhu korral on ideaalne küttelahendus, vaikne ja säästlik. 
Õhk-õhk soojuspump kuivatab õhku. Hüvasti hallitus ja tervitused kuivanud nahale. Hea abimees on õhuniisutaja või märjad rätikud.