Lõuna-Eestis on aastate jooksul paljud saanud postkasti kirja, kus soovitatakse kiiresti tegutseda ja liituda Eesti Andmesidevõrgu AS poolt pakutava valguskaabli sidevõrguga Internet Koju.
Nimelt Eesti Andmesidevõrgu AS poolt on juba projekteerimisel ja /või eelplaneeringu etapis just teie asukohas rajatav valguskaabli sidevõrk.
Kui alla kahe nädala jooksul ei liitu nende pakutava teenusega, siis hilisem tasu on 2000-10 000 eurot.

Minnes pakutava teenusega liituma selgub, et peale aadressi sisestamist on vaja koheselt tasuda ettemaks 153.
Esialgu varjatud olnud lepingutingimused läbi lugedes selgub, et Eesti Andmesidevõrgu AS-il on kohustus võrk välja ehitada kolme aasta jooksul peale lepingu sõlmimist.
Kui võrk on välja ehitatud, siis tuleb tasuda teine osamakse 150. Kokku tuleb tasuda valguskaabliga liitumise eest 303.

Igal vähegi mõtleval inimesel löövad siinkohal kohe ohumärgid tööle. Ettemaks 153 eurot ja teenust ei pruugigi saada või oota kuni 3 aastat.

Uurides internetist Eesti Andmesidevõrgu AS-i tausta, siis kahjuks pole nende kohta ühtegi positiivset kajastust. Inimesed on jäänud raha ja valguskaablita. Paljude arvates on tegu petuskeemiga.

Eesti Andmesidevõrgu AS-iga otse suhelda kahjuks pole võimalik. Eesti Andmesidevõrgu AS ei vasta e-kirjadele.
Ainus vastus küsimustele “Milline on rajatava sidevõrgu ajakava” ja “Kas valguskaabel tuuakse ka ikka soovitud kinnistuni” oli link nende pildigaleriile. Rohkem pole nendelt vastust saanud.
Seljest jääb mulje, et kas ei osata eesti keelt või oli see vastus automaatne vastus.

 

Eesti Andmesidevõrgu AS poolt pakutava Internet Koju osas on tehtud ka avaldus tarbijakaitsesse.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti vastus:
Ühest küljest tekib küsimus kõnealuste tingimuste mõistlikkuses, kuid teisest küljest ei ole 153 € niivõrd suur summa ja praktikas ei peeta interneti teel lepingu sõlmimisel kogu kauba või teenuse hinna ulatuses ettemaksu nõudmist ebamõistlikult kahjustavaks. Mööname, et lepingu täitmise tähtaeg on pikk, samas ei ole antud juhul teada kõik lepingu täitmise tähtaja pikkust määravad üksikasjad ja see võib olla tarbija jaoks ainus võimalus saada sellel aadressil sellise tasu eest valguskaablil põhinev internetiühendus. Ametile teadaolevalt võimaldab ASV lepingu lõpetada ja maksab raha tagasi, kui tarbijal tekib samal aadressil teine võimalus saada valguskaabli internett.
Täispikkuses vastuse leiab foorumist Eesti Andmesidevõrgu AS - Internet koju.

 

Tutvudes riigi poolt läbi viidava “Lairiba kolmas etapp (alates 2021)” andmetega, siis kõik paistab olevat aus. Antud aadress on kenasti nimekirjas ja Eesti Andmesidevõrgu AS on valitud seda teenust pakkuma.
Siinkohal tekibki küsimus, et kas tegu on riigi poolt toetatud petuskeemiga?


Aastatel 2021 kuni 2027 on Vabariigi Valitsus otsustanud toetada püsiühenduste rajamist turutõrkepiirkondades kokku 69,29 miljoni euroga, millest:
24,29 milj. eurot on taasterahastu NextGenerationEU (ehk Recovery and Resilience Facility, RRF) vahendid;
45 milj. eurot on Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) vahendid.

Kahjuks ei ole Eesti Andmesidevõrgu AS soovi avaldanud omapoolselt seda asja kommenteerida.

Mis on Eesti Andmesidevõrgu AS?

Inforegistri andmetel Eesti Andmesidevõrgu AS loodud 2018 aastal. Aastast 2019 on neil vaid 1 töötaja. 2022 aasta kolmandal kvartalil oli keskmine palk töötajal 1240€.
Kasusaajate nimekirjas on kolm isikut.
Omanikud: EESTI ANDMESIDEVÕRK MTÜ ja UNITED BROADBAND CAPITAL OÜ.


Kui sul on kogemusi Eesti Andmesidevõrgu AS poolt pakutava Internet Koju valguskaabli sidevõrguga, siis palun kirjuta sellest siin uudise juures olevatesse kommentaaridesse või postita omapoolne kogemus foorumis "Eesti Andmesidevõrgu AS - Internet koju".