❗COVID-19 leviku tõkestamiseks ning Eesti inimeste elu ja tervise kaitsmiseks kiitis valitsus heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus ja pereringis, ühistranspordis ja avalikes kohtades.❗

📍 Meetmed töökohal
• Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd.
• Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja korraldada kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi koroonaviirusesse.
• Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus osalevad isikud, kes igapäevaselt kokku ei puutu.

📍 Meetmed kodus ja pereringis
• Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.
• Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele inimestele ohutud võimalused suhtluseks.
• Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusega nakatunuga koos elamisel.

📍 Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis
• Ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Erandiks on inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud (näiteks astmaatikud), ning alla 12-aastased lapsed, võimalikud on ka teised põhjendatud olukorrad (näiteks juhul, kui transpordivahendis pole teisi reisijaid).
• Selle nõude täitmist palume jälgida ka vedajal, kaubandusettevõtjal või konverentsi, kontserdi, teatrietenduse ja kinoseansi korraldajal.
• Kaubandusettevõtete siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides hakkab kehtima 2+2 reegel, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.
• Toitlus- ja meelelahutusasutustes peavad inimeste grupid hoidma kahemeetrist vahemaad, kusjuures ühes seltskonnas võib viibida kõige rohkem 10 inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna liikmeid. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.
• Toitlustus- ja meelelahutusasutuste lahtiolekuaega piiratakse alates keskööst kuni kella 6ni hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu kaasamüüki. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.

👉 Lisainfo pressikonverentsil https://youtu.be/OAPju6wqXAo
👉 Lisainfo veebis https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-avalikustas-uued-koroonaviiruse-vastased-meetmed